Euroopa vabatahtliku tegevuse aasta 2011 raames koordineeris Siseministeerium ettevõtete ja avaliku sektori vabatahtliku tegevuse pilootprogramm. Praxis teostas programmi tulemustest analüüsi ja andis edasisi soovitusi.

Projekti kokkuvõtteks selgus, et ettevõtete ja ministeeriumide kontaktisikud pidasid programmi üheks olulisemaks tugevuseks sündmusi: ühine ava- ja tutvumisüritus, koolitused vabatahtlikust tegevusest ja selle võimaldamisest töökohal, osapoolte tunnustamine Euroopa vabatahtliku tegevuse aasta pidulikul lõpuüritusel. Kõik osapooled jäid rahule programmi koordineerija tööga: info liikus, küsimustele ja muredele reageerimine oli operatiivne, üritused olid hästi korraldatud, tunnetati toetuse olemasolu.

Probleemiks pilootprogrammis korralduses oli aga see, et programmi algus venis ja tegevused hakkasid reaalselt toimuma liiga hilja. Ühenduste ja vabatahtlike kontakt, aktiivse koostöö aeg jäi liialt lühikeseks – pilootprogrammi perioodil jõudis viis ühendust kümnest mingi käegakatsutava tulemuseni, vaid üks sai kõik plaanitu valmis.

Pilootprogrammi kasu osalenud viiele ettevõttele ja viiele ministeeriumile jäi minimaalseks. Kogemused ja õppetunnid jäid pigem inimestekeskseks, ettevõtted/ministeeriumid said vaid kaudset kasu läbi oma töötajate enesearengu.

„Tasakaalu mõttes tasub edasistes programmides ühendustele lisaks soovitada ka vabatahtlikel teha eeltööd: tutvuda kas veebilehe või muude infomaterjalide vahendusel vabatahtlikku otsiva organisatsiooniga, tema viimaste tegevuste ja tulevikuplaanide, meeskonna ja liikmetega.“ – Maiu Uus

Vabatahtlikud olid valmis panustama rohkem oma teadmiste ja kogemustega, kuid selleni jõudsid vähesed. Sellest hoolimata võib veidi üle poolte vabatahtlike puhul öelda, et programmis osalemine tõi kaasa positiivsed arengud nende teadmistes, oskustes või vabatahtlikus tegevuses osalemise motivatsioonis.

vabatahtlike teadmiste muutused toimunud

Ühe olulise projekti tulemusena võib välja tuua selle, et kogemus andis ühendustele julgust edaspidi professionaale vabatahtlikena kaasata ehk sobivaid inimesi otsida ka ettevõtetest ja ministeeriumidest ning teha otse ettepanekuid ekspertidele koostööks vabatahtlikkuse alusel.

 

Vaata ka

Vabatahtliku tegevuse pilootprogramm