Üle Eesti oodatakse vabaühenduste eestvedajaid kandideerima juhtide arenguprogrammi, mille eesmärk on tõsta juhtide võimekust organisatsiooni arendamisel, uute koostöövõrgustike loomisel ja oma ühenduse hääle kõlama panemisel. Arenguprogrammi tulemusena aidatakse 30 ühenduse juhil panna oma ühendus paremini tööle ühiskondlike probleemide ennetamiseks ja lahendamiseks.

Kodanikuühiskonna Sihtkapitali algatatud ja mõttekoja Praxise ellu viidavasse arenguprogrammi oodatakse osalema nende MTÜ-de ja SA-te juhte, kes aitavad otseselt või kaudselt kaasa riigi tasandil tehtavatele otsustele. Oluline on, et vabaühendus omab olulist piirkondlikku mõju või on üleriigiliselt tegutsev ning on sõltumatu avalikust võimust ja ärisektorist.

Kodanikuühiskonna Sihtkapitali juht Agu Laius tõdeb, et vabaühendused on loodud väärtuspõhiselt. „Igaüks neist teostab ühiskonnas mõne meile olulise väärtuse huvikaitset. See töö on tulemuslikum, kui vabaühendusi juhivad neid väärtusi kandvad professionaalid. Juhtimisoskused tagavad just ühenduse tulemuslikkuse,“ märgib Laius.

Praxise juhi Annika Uudelepa sõnul tunnevad vabaühenduste juhid end sageli kui Hunt Kriimsilmad, kel on üheksa ametit. „Vaja on aktiivselt eest vedada oma ühenduse teemat ühiskonnas, kaasata oma sihtrühmi ja liikmeid, juhtida inimesi, hankida ja juhtida raha ning keerukaid projekte, kaasata vabatahtlikke,“ loetleb juhi rolle Uudelepp.

Ta tõdeb, et ühenduste meeskonnad on väikesed ja tihti pole ka kellelegi delegeerida. „See programm on mõeldud ühenduste tegevjuhtidele, kes tahavad end just juhina arendada nii, et organisatsioon toimiks, meeskonnal silm säraks ja ühendus oleks oma töös mõjukas,“ lisab Uudelepp.

Arenguprogramm on üles ehitatud vabaühenduse juhtimise eripärasid arvestavalt ning keskendub kolmele põhiteemale: juhi arendamine, organisatsiooni võimekuse parandamine ning koostöö ja partnerlus. Programmi juhtivõppejõud on Annika Uudelepp. Koolitajad on teiste seas Riina Varts, Daniel Vaarik, Saima Mänd, Hille Hinsberg jt. Programm kestab juunist novembrini.

Teemade, koolitajate ja ajakavaga saab tutvuda siin. Täpsem ülevaade arendusprogrammist koos kandideerimistingimustega on leitav siit

Kandideerimisavaldus tuleb esitada hiljemalt 8. juuniks.

Arenguprogrammi tellija on SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja seda rahastab Euroopa Sotsiaalfond.

Kontakt
Kaido Paabusk
Praxise Akadeemia juht
kaido.paabusk@praxis.ee

Eneli Mikko
Praxise kommunikatsioonijuht
eneli.mikko@praxis.ee
+372 5196 1097