3. mail kell 11.00-13.00 esitletakse Euroopa Liidu majas (Rävala pst 4) vabatahtliku tegevuse kommunikatsioonistrateegiat. Strateegia koostajad esitavad strateegiat, mille eesmärk on suurendada teadlikkust vabatahtlikust tegevusest, selle väärtusest ja vabatahtlikuna tegutsemise võimalustest ja kasulikkusest ühiskonna arengus.

Esitlusel antakse ülevaade vabatahtliku tegevuse hetkeolukorrast ning tuuakse välja peamised suunised, kuidas tõhustada kommunikatsioonikoostööd, kaasata senisest enam avalikku ja erasektorit, suurendada vabaühenduste teadlikkust ja kaasamisvõimekust jm.

Strateegia on koostanud Praxis koostöös erinevate ühenduse ja ekspertidega ning töö tellijaks on Siseministeerium (regionaalministri valitsemisala).