EMSL ja Praxis korraldasid augusti viimastel päevadel vabakonna tulevikutrendide inspiratsiooniseminari, mis võttis sisutihedalt ja rahvarohkelt kokku ühise vabaühenduste tulevikugrupi projekti.

Tulevikugrupis valmistusid vabaühendused lihtsalt öeldes tulevikuks. Neljas valdkonnas vaadati ettepoole: mis muutub ja kuidas selleks valmis olla. Valmisid abivalmid töölehed ühenduse tegevuse plaanimiseks ja päriseluga kohandamiseks. Töölehed ja nelja valdkonna kokkuvõtted leiad www.praxis.ee/tulevikugrupp.

Ja tähelepanu-tähelepanu, tulevikugrupi nõustamisprogrammi jätku valime veel viis organisatsiooni, kellel aitame raportite soovitused oma tegevuskavadesse viia. Seekordne nõustamisprogramm on pikem ja põhjalikum ning suunatud sellele, et ühendused saaksid nõustamise meetodeid hiljem edasi kasutada ja teistele soovitada. Nõustamisprogramm alustab käesoleva aasta oktoobris ja kestab järgmise aasta maini. Osalejatelt ootame pühendumist, motivatsiooni ja tahet muutusi praktikas ellu viia, mitte neid määramatusse tulevikku edasi lükata.

Siin aga on Praxise ja EMSLi nõuanded kõigile ühendustele, kes soovivad tulevikutrendid oma organisatsiooni jaoks tööle panna.

 1. Jälgi kolmanda sektori arenguid ja trende sama palju kui oma valdkonna sisulist arengut. Vaata, millele pööravad tähelepanu rahastajad (nagu Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja Vabaühenduste fond), kui nad räägivad tegevusvõimekusest – siit saad vihje, kuidas oma organisatsiooni arendada.
 2. Räägi teiste valdkondade ja sektorite juhtidega. Eestis MTÜde ja SAde juhte süsteemselt ülikoolides ja pikaajalistel kursustel ei koolitata, teistelt õppimine ja nende töö jälgimine aitavad seda lünka täita.
 3. Arenda endas lugemis-, õppimis-, tõlkimis- ja analüüsioskust, et oskaksid loetut oma töös ja juhtimises ära kasutada.
 4. Küsi enda organisatsiooni kuvandi ja arenguvajaduste kohta teiste käest. Kasuta võimalusi saada enda kohta välist vaadet.
 5. Kandideeri arengu- või mentorlusprogrammidesse ning hari ennast.
 6. Kaasa oma meeskonda ja kutsu oma ühenduse juurde (nõukogusse, juhatusse, vabatahtlike hulka, tööle) inimesi, kellel on erinevate valdkondade kogemusi ja organisatsiooni arendamiseks vajalikke oskusi.
 7. Mõtesta oma organisatsiooni roll – kas olete trendiseadjad, kaasaminejad või kaotajad? Milline on te roll võrreldes konkurentidega, kes jahivad sama raha, samu vabatahtlikke jne?
 8. Mõtle nende trendide peale edasi, sest raportites on kirjas praegune olukord, mis pidevalt muutub. Näiteks rahastamine: vaata järele, kuidas töötab Hooandja, et koguda oma ideele toetust otse inimestelt; uuri, mismoodi antakse mikrokrediiti ehk kogukondlikku väikelaenu, et oma teenuseid välja arendada (MTÜ Etna Eestimaal); mismoodi kaasab Heateo SA ühenduste arendamisse strateegilisi filantroope jne.
 9. Väliskeskkonna analüüs vajab meeskondlikke ajurünnakuid, kuhu on kaasatud kõik ühenduse olulisemad liikmed ja töötajad. Selline trendianalüüs on kättevõtmise asi! Tee väliskeskkonna ja tegevuskeskkonna analüüs ja trendide teadmine oma organisatsioonijuhtimisstiili igapäevaseks osaks – raportites toodud tööriistad on just selleks mõeldud.
 10. Ole avatud ja õppimisvõimeline: ära ürita raporteid üks ühele kasutada. Kohanda need parem oma vajadustele sobivateks.

tulevik5

 • Kuidas tulevikugrupp mind aitas?

Elo Liiv, Nukufilmi Lastestuudio

Tulevikugrupi katsejäneseks olemine tähendas meile rahastamisraporti tabelite ning mentori abil kogu MTÜ finantside põhjalikku analüüsi ning uusi majanduslikke trende arvestava tegevuskava koostamist.

Tulevikugrupi programmis osalemine on viinud MTÜ arengu teisele tasemele – just finantsteadlikkuses ja konkreetsete sihtide seadmises. Mõtlesime ümber oma rahastusmudelid, vältimaks sõltuvust prognoosimatust projektipõhisest rahastusest. Hea MTÜ peab olema kui võimekas äriühing, lihtsalt selle võimekuse eesmärgiks on sihtrühmade heaolu ja teadmiste-oskuste kasvatamine.

Tiia Sihver, Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu juhatuse liige

Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidul on ajale jalgu jäänud arengukava ja tegevusteks on vahendeid leida aina raskem. Tulevikutrendide kasutamises näen lahendust meie liidu ummikseisule. Arengukava muutmisel tuleb paralleelselt leida uusi võimalusi pädevuste ja teenuste turundamise kaudu, et vähendada sõltuvust projektitoetustest.

Gina Kilumets, MTÜ ETNA Eestimaal

Suures plaanis öelduna valmistasin ette tegevuskava koostamiseks vajalikud materjalid ja tegutsemisplaani, ehk siis selgitasin välja arenguvajadused, millele tuginedes välja töötada tegevuskava. Selgelt ja üheselt said sõnastatud tegevusvaldkonnad. Seega sain valmis konkreetse tegevusplaani ja ligikaudse ajakava, millega edasi liigun.

Reet Laja, Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse (ENUT) esinaine

Tulevikutrendide ühiselt läbiarutamine ja kasutamine on väga vajalik igale organisatsioonile, kes tahab oma tööd hästi teha. Koos teiste vabaühenduste esindajatega võtsin osa mitmest teemaarutelust ja neid toetavatest töötubadest. Oma pikaajalises tegevuses vabakonnas olen varemgi kasutanud üht kui teist Praxise ja EMSLi tulevikutrendide nõuannetest ja võin neid kõigile vabaühendustele soovitada. Kindlasti on mõtet suhelda teiste valdkondade ja sektorite juhtidega ja hea nõu kohandada oma organisatsiooni jaoks sobivaks. Edu meile selleks!

Allikas: Tulevikugrupi õpetussõnad vabaühendustele, Hea Kodanik