Soolise võrdõiguslikkuse ekspertide võrgustiku ENEGE eksperdid pakuvad Euroopa Komisjonile teadmisi ja analüüse soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas. Selleks kasutatakse erinevaid vahendeid:

  • kord kuus antakse lühiülevaade kuu jooksul toimunud muudatustest, reformidest või muust olulisest;
  • kord kvartalis uuendavad riikide eksperdid oma riigi kvartaliaruandeid, milles leiab kajastamist valdkonda kirjeldav statistika (põhiliselt meeste ja naiste võrdlus töö-, haridus-, pere- ja ühiskondlikel teemadel); riigisisene korraldus soolise võrdõiguslikkuse teemadega tegelemisel; poliitilised arengud; reformid jms.
  • samuti koostatakse soolise võrdõiguslikkuse perspektiivist lähtuvalt lühianalüüse riiklike reformiprogrammide kohta.

Lisaks koostatakse võrgustikus ka erinevaid temaatilisi ülevaateid, mis lisaks riikide statistilistele andmetele sisaldavad tihtipeale ka mõne riigi juhtumi-analüüse. Ülevaated kajastavad majanduskriisi mõju soolisele võrdõiguslikkusele; kirjeldavad pensionilõhet; räägivad naistest, kes teenivad oma partneritest vähem, ning samuti noortest, kes on oma tööelu alguses.

Enne ENEGE võrgustiku loomist (2007-2011) jagunes soolise võrdõiguslikkuse alane töö kahe Euroopa Komisjon võrgustiku vahel – tööturu ja soolise võrdõiguslikkusega tegeles võrgustik EGGE ja soo ja sotsiaalse kaasatuse teemadega EGGSI. Aastal 2012 koondati võrgustikud üheks. Praxis oli osaline ka mõlema varasema võrgustiku töös. ENEGE projekt lõppes 2016. aastal, kuid töö jätkub uue projekti Euroopa Liidu soolise võrdõiguslikkuse alane teaduslik analüüs ja nõustamine raames

Vaata ka

Võrgustiku veebileht