Euroopa Komisjoni soo ja sotsiaalse kaasatuse võrgustik EGGSI (Group of Experts on Gender Equality, Social Inclusion Health Care and Long Term Care) oli üks kahest võrgustikust, mis pakkus Euroopa Komisjonile soolise võrdõiguslikkuse alast teavet. EGGSI käsitles sotsiaalset kaasatust, tervist ja pikaajalist hooldust soolises võrdsuse perspektiivist.

Võrgustiku raames viidi läbi vastavate valdkondade poliitikate analüüse ning raportid esitati Euroopa Komisjoni Tööhõive, Sotsiaalküsimuste ja Võrdsete Võimaluste Direktoraadi meeste ja  naiste vahelise võrdsuse üksusele. Võrgustik koosnes 27 EL riigi ning lisaks Islandi, Lihtnestein ja Norra ekspertidest ja koordineerivast meeskonnast, milleks olid Istituto Ricerca Sociale ja the Fondazione Giacomo Brodolini Itaaliast.

Praxis täitis võrgustikus Eesti eksperdi rolli ning peamisteks ülesanneteks oli Euroopa Komisjonile esitatud Eesti sotsiaalse kaitse ja kaasatuse riikliku kava analüüs soolisest perspektiivist ning koostada muid võrgustiku temaatikaga seotud ülevaateid, mida kasutati Euroopa tasandi võrdlusanalüüsi tegemisel.

Praeguseks on võrgustik töö lõppenud. Aastal 2012 liideti see teise temaatilise võrgustikuga EGGE  (Network of Experts on Employment and Gender Equality Issues), mis käsitles tööturuga seotud teemasid soolisest perspektiivist lähtuvalt. Kahe võrgustiku liitmisel moodustati uus soolise võrdsusega tegelev võrgustik ENEGE (European Network of Experts on Gender Equality).