EUROMODi uuendamine

Euromodi riikide osamudeleid uuendatakse pidevalt ning selle töö kohta avaldatakse igal aastal aruanne, mis annab ülevaate riigi maksude ja toetuste süsteemist ning kirjeldab, kuidas neid mudeliga simuleerida saab, kuivõrd ajakohased on andmed ning mil määral suudab mudel tegelikkust peegeldada. Eesti aruannetega on võimalik tutvuda siinsamas kõrval publikatsioonide all, teiste riikide aruannetega EUROMODi veebilehel.

Eesti uuringud

EUROMODi Eesti mudelit on rakendatud erinevates Praxise projektides, mille raames on uuritud näiteks sotsiaaltoetuste mõju töötamisele, peretoetusi ja lapsehoiuteenuseid ning ka maksukoormust:

Euroopa tasandi uuringud

EUROMODi kasutatakse ka erinevates Euroopa tasandi projektides ja analüüsides.  Nendega saab tutvuda EUROMODi veebilehel.

Muuhulgas kasutatakse mudelit aina rohkem ka Euroopa Konisjoni poolt, näiteks iga-aastaselt ilmuvates aruannetes Employment and Social Developments in Europe (Töö- ja sotsiaalelu arengud Euroopas) ning Tax Reforms in EU Member States (Maksureformid EL liikmesriikides).