Märt Masso

Töö- ja sotsiaalelu
Programmijuht

Märdi uurimisvaldkonnad on töösuhted ja töötingimused ning sotsiaalkaitse. Valdkonna analüüsidega panustab ta sellesse, et töötajatel oleks hea ja tervist hoidev töö ja tööandjatel head töötajad. Märt on osalenud analüütiku ja projektijuhina nii Eesti kui ka rahvusvaheliste uuringute tegemises, kasutades nii kvantitatiivseid kui ka kvalitatiivseid analüüsimeetodeid. Samuti on ta töötanud avalikus sektoris, kust ta sai elulise poliitikakujundamise ja -rakendamise kogemuse.

Märt liitus Praxisega 2012. aasta alguses. Olles juba üle kümne aasta tegutsenud töö- ja sotsiaalpoliitika valdkonna eksperdina, on Märt osalenud eripalgelistes uurimis- ja analüüsiprojektides nii Eesti ülikoolide ja riigiasutuste kui ka välisorganisatsioonide juures. Selline mahukas kogemus on andnud talle põhjalikud teadmised valdkonnast, selle poliitikast ja analüüsidest.

Märdil on bakalaureusekraad Tartu Ülikoolist, kus ta õppis sotsioloogiat ja kõrvalerialana majandust. Magistrikraadi on ta kaitsnud Kesk-Euroopa Ülikoolis sotsioloogia ja sotsiaalantropoloogia erialal. 2005. aastal alustas ta doktoriõpinguid Tartu Ülikooli sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika instituudis sotsioloogia erialal. Teadustöö ühitamine rakenduslike poliitikanalüüsidega on Märdi üks silmapaistvaid tugevaid külgi.

Võõrkeeltest valdab Märt inglise keelt. Tema huvide hulka kuuluvad populaarteadus ja vabas õhus liikumine.

Märt Masso

Labour & Social Policy
Programme Manager

Märt does research on individual and collective employment relations and workplace health and safety. Märt has acted as an analyst, as well as a project manager, in many local and international research projects, using both quantitative and qualitative analysis methods. He also has experience in policy-shaping and implementation from working in the public sector.

Märt joined Praxis at the beginning of 2012, having previously worked at Ernst & Young Baltic as a public sector advising consultant and as an analyst at the Ministry of Social Affairs. As a labour policy expert with more than 10 years of experience, Märt has taken part in different research and analysis projects with Estonian universities and public institutions as well as with international organisations. This has given him an extensive knowledge of the topic, its policies and analysis.

Märt has a Bachelor’s degree from the University of Tartu and Master’s degree in Sociology and Social Anthropology from Central European University. He started his doctorate studies in sociology at the University of Tartu in 2005. His thesis is on work relations and he has given lectures on the topic. One of Märt’s strengths is the ability to connect academic research with policy analysis.

Märt can speak English. He is interested in popular science and loves spending time outdoors.