Magnus Piirits

Töö- ja sotsiaalelu
Analüütik

Magnuse kirg on modelleerimine – kui Excel sai piisavalt selgeks, tuli juurde andmetöötlusprogramm Stata, millega ta alustas Eesti pensionimudeli loomist. Igapäevatöö käigus arendab Magnus ka teiste andmetöötlusprogrammidega töötamise oskusi, näiteks on tal kogemusi Matlabi ja Gaussiga. Võib öelda, et Magnus on numbriinimene ning kvantitatiivsete uurimismeetodite rakendamine ja arvude põhjal järeldusteni jõudmine on tema eriline oskus. Siiani on ta peamiselt tegelenud pensionisüsteemi lahtiharutamise, analüüsimise ja sellest järelduste tegemisega.

Magnus liitus Praxise meeskonnaga vahetult peale magistriõpingute lõppu 2014. aastal. Oma magistritöös, mis on pälvinud nii Eesti Teaduste Akadeemia kui ka Eesti Panga tunnustuse, uuris ta, milliseid põlvkondadevahelisi efekte on tekitanud Eesti pensionisüsteemi reformid. Magnus jätkab õpinguid Tartu Ülikooli majandusteaduse doktorantuuris.

Ta on ettevõtlik ja avatud meelega nooremanalüütik, kes õpingute ja töö kõrval tegeleb näiteks rahvatantsuga. Tema pühendumisvõimet ja tahet midagi saavutada näitab ka asjaolu, et ta on 18 aastat teinud maadlussporti ja saavutanud sel alal Eesti meistrivõistlustel poodiumikohti. Magnus räägib inglise keelt ja algtasemel vene keelt.

Magnus Piirits

Labour & Social Policy
Analyst

Magnus is passionate about modelling – when Excel was conquered, he took the data processing programme Stata and started modelling the Estonian pension system. In his everyday work Magnus likes to develop his programming skills, e.g. with programmes like MatLab and Gauss. Magnus is a person of numbers and his special skill is implementing quantitative research methods and drawing conclusions based on numbers. Until now his main work has focused on modelling and analysing the pension system.

Magnus joined Praxis after finishing his Master’s studies in 2014. His Master’s thesis, which has been acknowledged by Estonian Academy of Sciences and Eesti Pank, is on the generational effects of Estonian pension system. Magnus is continuing his studies at doctorate level at the Faculty of Economics and Business Administration at the University of Tartu.

He is a driven and open-minded junior analyst, who between work and studies likes to do Estonian traditional dancing. Magnus has been doing wrestling for 18 years and has achieved podium places in Estonian Championships. This is a perfect example of his commitment and desire to achieve. Magnus speaks English and a little Russian.