Projekti käigus töötatakse välja finantsarvestuse simulatsioonimudel Statistikaametile. Seejärel saab alustada reguaarset pensionistatistika arvepidamist ja andmeedastust Eurostatile.

Projekti lõpp-tulemusena saab öelda, kui suur on Eesti riigis kohustusliku pensionide osa kohustus. Lisaks saaks öelda, kui palju peaks Eesti riik võtma laenu, et kõik pensionikohustused välja maksta ja ennast pensionisüsteemist vabaks osta. Pensionikohustuste alla lähevad juba pensionit saavate inimeste tulevikus makstavad pensionid ja mitte pensionil olevate inimeste välja teenitud pensioniõiguste kohustus. Kuna ka teistel Euroopa Liidu riikidel on ülesanne pensionikohustused välja arvutada, siis saab võrrelda riikide pensionisüsteemi kulukust SKP-st. Seni on seda teinud alla kümne riigi, näiteks oli pensionisüsteemi kohustus Lätil 2011. aastal 172% SKP-st ja Hollandil 2013. aastal 384% SKP-st.

Vaata ka

Pensionikohustustest tehtud ülevaatlik artikkel 2006. aasta seisuga (inglise keeles).