Projekti raames uuendame ravikindlustuse pikaajalist prognoosimudelit uute andmetega, et mudeli põhjal hinnata ravikindlustuse pikaajalist finantsilist jätkusuutlikkust ja testida erinevate stsenaariumite mõju jätkusuutlikkusele. Algne ravikindlutuse jätkusuutlikkuse prognoosimudel loodi perioodil 2013-2014, selle kohta saab lugeda siit.

Mudeli uuendamise järgselt on võimalik hinnata, kuidas tulevikus muutuvad ravikindlustuse tulud ja kulud praeguse olukorra jätkumisel ning seda viimaste majanduse ja rahvastiku prognooside valguses. Oluline lisandväärtus mudelil on stsenaariumite modelleerimine ehk mudel annab võimaluse hinnata tervishoiusüsteemi muutmise mõju finantsilisele jätkusuutlikkusele. Näiteks, kuidas mõjutab mittetöötavate vanaduspensionäride eest sotsiaalmaksu maksmine ja sellega lisanduvad kulud ravikindlustuse tulusid ja kulusid ning Haigekassa reserve.

 

Vaata ka

Viimati kasutati mudelit tervishoiu rahastamise jätkusuutlikkuse analüüsis