SIRIUS on üle-euroopaline võrgustik, mis tegeleb rändetaustaga noorte ja laste hariduse edendamisega Euroopas alates aastast 2012.
Võrgustik panustab kaasavasse poliitikakujundamisse, et töötada välja sobilikud strateegiad ja lahendused sisserändajate hariduseks. Vastastikusesse teadmiste ja kogemuste jagamisse on hõlmatud nii teadlased ja praktikud, kui ka sisserändajatest noored, kogukonnad ning poliitikakujundajaid. Praegune võrgustik koosneb 38 liikmest, kes esindavad 21 Euroopa riiki.

Praxise analüütikud panustavad Baltimaade regionaalse teaduskoostöö arendamisse, aitavad organiseerida rahvusvahelisi töötubasid, koostavad võrdlevaid ja teaduslikke analüüse SIRIUS Watch uuringuaruannete jaoks ning osalevad SIRIUSe aastakonverentsil.

Vt lähemalt SIRIUS Network

 

Vaata ka

SIRIUS Watch 2018: Role of non-formal education in migrant children inclusion: links with schools. Synthesis report