SIRIUS on üle-euroopaline võrgustik, mis tegeleb migratsioonitaustaga noorte ja laste hariduse uurimisega Euroopas. Projekt kestab 3 aastat (2012-2014) ja seda rahastatakse Euroopa Komisjoni Elukestva Õppe programmist. Sellel perioodil püüavad võrgustiku liikmed parendada hariduslikke meetmeid, mis on suunatud migratsioonitaustaga õpilastele Euroopa Liidus, tagades migratsioonitaustaga lastele ja vähemustele võimaluse tõsta oma haridustase ja tulemused vähemalt võrdsele tasemele põlisrahvastiku omaga. Võrgustiku eesmärk on uuendada andmeid sellel teemal, integreerida olulised uuringud valdkonnas ja saavutada uurimistööle oluline mõju Euroopa ja kohaliku tasandi hariduspoliitikas.

2013. aasta tegevustes keskendutakse põhiliselt valdkondlikele aruteludele ümarlaua vormis ja  temaatilise uuringuaruande koostamisele. Eesti ümarlaud leiab aset septembris.

Rohkem infot: http://www.sirius-migrationeducation.org/