Valminud on rändetaustaga õpilaste hariduspoliitikat võrdlev analüüs Balti riikide kohta. Poliitikaanalüüsis keskendutakse peamiselt uusimmigrantidest ja tagasipöördujatest õpilastega seotud teemadele Eestis, Lätis ja Leedus, võrreldes nende riikide hariduspoliitika meetmeid, häid praktikaid, peamisi väljakutseid ning arengusuundi.

Praegune lähenemine toetub paljuski konkreetse kooli valmisolekule rändetaustaga õpilastega tegelemiseks, kuid koolide ja õpetajate ettevalmistuse tase rändetaustaga õpilastega töötamiseks on väga erinev ning vähesed on läbinud vastavasisulise koolituse.

Tutvu aruandega siin!