Projekti tulemusena on loodud interaktiivne veebileht www.kodupilt.ee, mis kaardistab ja võrdleb Eesti haldusalasid ühiskonnaelu valdkondade näitajate põhjal.

„Kodupilt on mõeldud inimestele, kes tunnevad huvi oma koduomavalitsuse – valla või linna –  teenuste suhtes ja soovivad neid võrrelda naabritega.” –  Hille Hinsberg

Veebilehel saab infot selekteerida maakondade lõikes ja erinevate valdkondade ning teenuste kaupa. Informatsiooni on võimalik otsida nii hariduse, tervise, keskkonna, kogukonna kui ka raha paigutumise teemadel.

kodupilt.ee harjumaa võrdlus tartumaaga

Milline on kütteteenuse hind? Palju õpetajaid töötab lähimas koolis ja kuidas läheb õpilastel riigieksamitel? Kui palju abivajajaid on valmis vastu võtma kohalik hooldushaigla? Kui suur on omavalitsuse tulu ning millised investeeringud?

Võrrelda saab omavalitsusi, samuti saab ka teenuste kohta ülevaate maakondade keskmisi tulemusi kõrvutades. Nii saad hea ülevaate oma kodukoha ja teiste omavalitsuste võimalustest vajalikke teenuseid osutada. Kaardilt on võimalik otsida näiteks nii eakate sotsiaalse kaitse kulude osakaalu kogukuludest kui ka näiteks maksutulu elaniku kohta kõikides maakondades.

kodupilt.ee põhikooli eksamitulemused