Poliitikauuringute keskus Praxis ja Geomedia lõid interaktiivse veebilehe www.kodupilt.ee, mis võrdleb omavalitsustes ja maakondades osutatavaid teenuseid.

“Kodupilt on mõeldud inimestele, kes tunnevad huvi oma koduomavalitsuse – valla või linna – teenuste suhtes ja soovivad neid võrrelda naabritega,” selgitas veebilehe üks autoreist Hille Hinsberg Praxisest.

Hinsberg ütles ERRi raadiouudistele, et portaalis ei ole nagu pealkiri eeldaks ilusaid fotosid majadest või põldudest, küll aga on pilt sellest, millised teenuseid on kellegi kodukohas saadaval.

Valitud on näitajaid valdkondadest nagu haridus, hoolekanne, kogukonnateenused, vaba aja veetmine, vee- ja soojamajandus ning omavalitsuse tulud ja kulud. Näitajaid saab võrrelda omavalitsusüksuste lõikes.

“Näiteks minu korterile või majale pakutav vee hind, kellele ma maksan ja kui palju. Siis on võimalik vaadata, kus on mulle kõige lähemad lasteaiad ja kui suur on seal kohamaks. Eraldi oleme välja toonud ka kohalike omavalitsuste tehtud investeeringud viimase viie aasta jooksul,” rääkis Hinsberg.

“Võrrelda saab näiteks, milline on kütte või vee eest küsitud hind erinevates omavalitsustes. Samuti, kui palju abivajajaid saab vastu võtta kohalik hooldushaigla ning kui palju tuleb hooldusteenuse eest maksta. Kui palju saab omavalitsus maksutulu või kui suured on investeeringud,” kirjeldas veebilehe võimalusi Rivo Noorkõiv Geomediast.

Võrrelda saab kahte omavalitsust ükskõik millisest maakonnast. Samuti saab teenuste kohta ülevaate maakonna kohta keskmiselt. Näiteks võiks selline võrdlusvõimalus huvitada ka inimesi, kes soovivad elukohta vahetada.

Veebis esitatav info ei paku kõikide teenuste kohta ammendavaid vastuseid. Pigem on koostajate eesmärk, et inimesel tekiks omavalitsuste võrdlemise käigus küsimusi, mida arutada nii oma kodukoha elanike kui ka kohaliku omavalitsuse ametnike ja teenuse osutajatega.

Teenuste pakkumise suutlikkus on oluline teema ka käima lükatud haldusreformi aruteludes.

Veebilehel kuvatav info on pärit erinevatest avalikest andmekogudest, mida haldavad rahandusministeerium, statistikaamet, konkurentsiamet pensioniregister, Eesti Hariduse Infosüsteem EHIS, vabariigi valimiskomisjon, vee-ettevõtete liit, spordiregister, põllumajandusministeerium ja Eesti Külaliikumine Kodukant.

Hinsberg rõhutas, et nüüd oodatakse tagasisidet omavalitsustelt ja kasutajatelt.

Allikas: Veebileht võrdleb omavalitsustes pakutavaid teenuseid, ERR