Täna toimub Praxise teine mõttehommik teemal “Kuidas edendada kohalikke avalikke teenuseid?”

Täna kogunevad Nordic Hotel Forumisse erinevad osapooled, kes on seotud kohalike avalike teenuste osutamise ja arendamisega. Esindatud on Riigikogu liikmed, ministeeriumid, kohalikud omavalitsused, kolmanda sektori organisatsioonid ja valdkondkonna eksperdid.

Praxise juhatuse liige Annika Uudelepp tutvustab värskelt valminud poliitikaanalüüsi “Kuidas arendada kohalikke avalikke omavalitsuste ja kodanikeühenduste koostöös?”.

Järgnevas diskussioonis otsitakse vastuseid küsimustele: Kas KOVid saavad kohalike teenuste osutamisega üksi hakkama või on vaja teha rohkem koostööd omavalitsustel omavahel, kodanikuühendustega ja ministeeriumitega? Mida saavad juba täna ära teha ministeeriumid, omavalitsused, erinevad mittetulunduslikud organisatsioonid, et kohalikke avalikke teenuseid edendada? Arutelus osalevad Riigikogu liikmed, ministeeriumide ja kohalike omavalitsuste ametnikud, kolmandast sektorist teenuseosutajate esindajad ning valdkonna teadlased.

Mõttehommikul tutvustatud poliitikaanalüüs põhineb Siseministeeriumi tellimusel läbi viidud analüüsil avalike teenuste delegeerimisest kodanikeühendustele, mille raportiga saab tutvuda Praxise kodulehel. Analüüs ja Praxise Mõttehommik on sisendiks Siseministeeriumi poolt 2009. aasta II poolel koostatavasse programmdokumenti avalike teenuste delegeerimiseks kodanikuühendustele.
Diskussioon jätkub siin!

Mõne päeva pärast on blogis vaadatavad seminari ettekande, sõnavõttude ja diskussiooni videod, et kohapeal toimunust saaksid osa kõik huvitatud! Blogis on ka viited täiendavatele analüütilistele allikatele. Blogi täieneb pidevalt ja seetõttu soovitame registreerida ennast nii kasutajaks kui tellida blogiuuenduste teated endale RSS vahendusel.

Tule mõtle kaasa ja avalda OMA arvamus!