Euroopa Parlamendi tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni (EMPL) tellimusel viisime koostöös Milieu Consultingu ja Istituto per la Ricerca Sociale’iga läbi uuringu „Sotsiaalne jätkusuutlikkus – kontseptsioonid ja võrdlusnäitajad”.

Uuringu eesmärk on anda Euroopa Parlamendile teadmisi selle kohta, mida sotsiaalne jätkusuutlikkus tähendab ja kuidas seda käsitleda poliitika kujundamisel ja seadusandluses.

Analüüsis järeldatakse, et Euroopa Liidu poliitikates pööratakse sotsiaalse arengu küsimustele märkimisväärselt palju tähelepanu. Samas vaid piiratult pööratakse tähelepanu sotsiaalsele jätkusuutlikkusele. Euroopa sotsiaalne mudel on maailmas eripärane ning sellest tulenevalt tuleks ka Euroopa Liidul enda eesmärkidest ja vajadustest lähtuvalt sõnastada, milline Euroopa sotsiaalne areng on jätkusuutlik ning milliste indikaatoritega hinnata arengu ja poliitika sotsiaalset jätkusuutlikkust seoses ökoloogilise ja majandusliku jätkusuutlikkusega.