Kodulähedaste analüüside projekti eesmärgiks on tulevikus võimaldada eriarsti patsiendil analüüside andmine temale sobivaimas vajalikku võimekust omavas proovivõtupunktis. Praxise teostatava analüüsi eesmärk oli kaardistada Eesti perearstikeskuste ja iseseisvate laborite proovivõtupunktide asukohad ja võimekused, sh igas proovivõtupunktis võetavad proovid ja teostatavad laborianalüüsid ning klassifitseerida E-labori haldamise rakenduses (eLHR) nimetatud laborianalüüsid vastavalt proovivõtmise spetsiifikale. Proovivõtupunktide kaardistus annab ülevaate proovivõtupunktide võimalustest, millest lähtuvalt on võimalik luua keskne andmebaas abistamaks inimest sobivaima teenusepakkuja leidmisel.

 

 

Photo by Martin Lopez