Töö on osa Tervisekassa “Kodulähedaste analüüside” projektist, mille eesmärgiks on tulevikus võimaldada eriarsti patsiendil analüüside andmine temale sobivaimas vajalikku võimekust omavas proovivõtupunktis.

Praxise analüüsi eesmärk oli kaardistada Eesti perearstikeskuste ja iseseisvate laborite proovivõtupunktide asukohad ja võimekused, sh igas proovivõtupunktis võetavad proovid ning klassifitseerida koostöös Eesti Laborimeditsiini Ühinguga E-labori haldamise rakenduses (eLHR) nimetatud laborianalüüsid vastavalt proovivõtmise spetsiifikale. Proovivõtupunktide kaardistus annab ülevaate punktide võimalustest, ning lähtuvalt on võimalik luua keskne andmebaas, mis abistab inimest sobivaima teenusepakkuja leidmisel.

Uuringueesmärkide täitmiseks viisime läbi ankeetküsitluse perearstide hulgas, millega uurisime nii perearstikeskuste proovivõtupunktide tegevust kui ka perearstide hoiakuid nimistuväliste patsientide proovide võtmise suhtes. Samuti viisime läbi analüüsi, mille käigus ühendati eLHRis olevad andmed perearstide proovivõtupunktide kaardistuse ning laborianalüüside klassifitseerimise tulemustega, et anda hinnang laborianalüüside arvule, mida on võimalik kodulähedaselt anda.

 

Photo by Martin Lopez