Eesti riik saab varsti sada aastat vanaks, kuid toimimiselt oleme teda pidevalt uueks loonud. Pärast iseseisvuse taastamist tegime oma unistuste riiki. Läänemaailmaga üha enam lõimudes oleme teinud toimivat riiki. Nüüd on kätte jõudnud aeg teha uutmoodi, eestvedavat riiki. See ei tähenda, et Eesti ametnikud ei võiks seni üles ehitatud riigi üle heameelt tunda. Võivad küll ja peavadki tundma. Meid tuuakse üha enam eeskujuks teistele riikidele ning meil välja mõeldud lahenduste vastu tuntakse huvi majanduslikult jõukamateski riikides.

Demokraatia ja demograafia ütlevad mõlemad oma sõna ning suuremat kaasatust ootav vähenev rahvastik nõuab, et saavutatu hoidmiseks ja arendamiseks peab üha enam pingutama. Meie riigivalitsemise areng on olnud valdkonniti ebaühtlane ning mõni valdkond ei ole siiani 21. sajandisse jõudnud.

Konverentsil „Uuendusmeelne riik“ arutleti, kuidas avalikku sektorit arendada ja juhtida, et Eesti ja eeskuju edaspidigi ühes lauses hästi koos kõlaksid. Selleks pakuti uuenduslikke mõtteid ja lahendusi ning arutleti, kuidas neid rakendada juhtimiskultuuri, -tehnoloogiate ja -süsteemide arendamiseks.

Esinejad

Konverents avati Peaminister Taavi Rõivase videoläkitusega keskastmejuhtidele. Konverentsil esinesid tunnustatud  juhtimiseksperdid välismaalt ja Eestist. Keynote ettekanded tegid Veiko Tali (Rahandusministeerium), Edwin Lau (OECD), Richard Wilson (OSCA), Agnes Roos (Eesti Energia), Taavi Kotka (Majandus- ja Kommunikatsioonimisteerium),  Veiko Lember (Tallinna Tehnikaülikool), Marek Helm (Maksu- ja Tolliamet), Jane Oblikas (Eesti Disainikeskus) ning Mart Noorma (Tartu Ülikool). Toimub ka viis paralleelset töötuba.

Konverentsi modereeris Annika Uudelepp (Praxis).

Vaata ka