Meistriklassi taust

Tänapäevane infoühiskond esitab avaliku sektori juhtidele üha keerukamaid väljakutseid. Probleemid muutuvad aina mitmetahulisemaks ja laiaulatuslikumaks ning nende lahendamine pole sageli võimalik ühe asutuse piires. Mitmed avaliku sektori ees seisvad probleemid on globaalse ulatusega. See tõstatab aga küsimuse, kas me peaksime ümber mõtestama ka juhtide rolli, kes neid probleeme lahendada üritavad? Richard Wilson (UK) on selle teemaga põhjalikult tegelenud ning tema eestvedamisel valmis põhjalik käsitlus „Anti Hero: The Hidden Revolution in Leadership and Change“. Selle käsitluse keskseks mõtteks on, et tänapäeva keerulisi probleeme pole võimalik lahendada kangelasjuhtidega, kes siiani juhtimisteooriates ja teistele eeskujuks toodud organisatsioonides kandvat rolli mänginud. Sellised juhid kipuvad olema liiga enesekindlad ning –kesksed, nende empaatiavõime on suhteliselt madal, nad on oma põhimõtetes jäigad ning nad sageli eitavad neid ümbritseva ebakindluse olemasolu. Tihedasti ühendatud ja tugevas vastastikus sõltuvuses olevas maailmas on tehniliste probleemide asemele tekkinud nurjatud probleemid (wicked issues), mis eeldavad aga hoopis teistsugust juhtimisstiili. Selliste probleemide lahendamiseks on vaja juhte, kes on avatud meelega, uudishimulikud, kes näevad mustreid ning suudavad mõista ning integreerida erinevatest inimtüüpidest või kultuuridest sõltuvaid arusaamisi. Selliseid juhte iseloomustavad empaatiavõime, alandlikkus, eneseteadvus, paindlikkus ja võime teadvustada ning taluda ebakindlust.

Eesmärk

Anda avaliku teenistuse juhtidele ülevaade neile esitatavatest ootustest ning nõudmistest tänapäeva muutuvas maailmas. Samuti tekitada  juhtidele võimalus arutada olemuslikke juhtimisalaseid küsimusi nii omavahel kui selle valdkonna rahvusvaheliselt tunnustatud eksperdiga.

Meistriklassi tulemusena on osalejatel:

  • parem ülevaade sellest, miks ja kuidas tänapäeva juhtimine muutub;
  • suurem võimekus mõista erinevaid väljakutseid, mida nad juhina töötades kohtavad ning neile reageerida;
  • parem arusaamine erinevatest juhtimisstiilidest ja nende järelmitest;
  • konkreetne isiklik arenguplaan oma juhtimisstiili  ja –kompetentside arendamiseks.

 

Sihtrühm

Meistriklass on suunatud avaliku teenistuse juhtidele, kes vastutavad nurjatute ühiskondlike probleemide lahendamise eest. Neil on positsioon selliseid probleeme mõjutada ning sealjuures tahtmine ka end juhina arendada.

Koolitust korraldavad koostöös Poliitikauuringute Keskus Praxis ja Rahandusministeerium