Täna, 19. novembril Pärnus toimuval juhtimiskonverentsil „Uuendusmeelne riik“ esinev Briti päritolu kaasamise ja juhtimise ekspert Richard Wilson räägib, et tänapäeva ühiskondlike probleemide lahendamiseks on vaja rohkem uut tüüpi juhte.

Richard Wilsoni loodud antikangelase kontseptsioon ütleb, et tänapäeva ühiskonnas on järjest enam selliseid ülikeerulisi probleeme, mille lahendamisel ei piisa nn kangelasjuhtidest, keda siiani on eeskujuks toodud.

„Sellised juhid kipuvad olema liiga enesekindlad ning -kesksed, nende empaatiavõime on suhteliselt madal, nad on oma põhimõtetes jäigad ning nad sageli eitavad ebakindluse olemasolu. Neil on raske vastu võtta enda mõtetest erinevaid ideid ja kohaneda ebamäärasusega,“ selgitas Wilson.

Ta argumenteerib, et kuigi mitmel elualal on kangelasjuhid endiselt hinnatud ja edukad, on tänapäeval palju rohkem vaja nn „antikangelasi“, kelle tugevused on senistest kangelasjuhtidest erinevad.

Eksperdi sõnul on tänapäeva ülikeerukate probleemide lahendamiseks vaja juhte, kes on avatud meelega, uudishimulikud, kes näevad mustreid ning suudavad mõista ning integreerida erinevatest inimtüüpidest või kultuuridest sõltuvaid arusaamisi.

„Selliseid juhte iseloomustavad empaatiavõime, alandlikkus, kõrge eneseteadvus, paindlikkus ja võime teadvustada ning taluda ebakindlust. Nn antikangelaste tugevused on väga hea suhtlemis- ja kuulamisoskus, ausus, meeskonna väärtustamine ja koostööoskus,“ sõnas Wilson.

Mõttekoja Praxis juhi Annika Uudelepa sõnul annab Wilsoni loodud kontseptsioon palju mõtteainet selle nurga alt, et milliseid omadusi juhtides praegu hinnatakse ja milliseid mitte. „Kui me ei oska ära tunda ja arendada juhtides nn antikangelase omadusi, suudamegi toime tulla juba tuttavate ja lihtsamate probleemidega,“ lisab Uudelepp.

„Karismaatilised, enesekindlad ja oma valdkonda hästitundvad juhid ei paista olevat piisav selleks, et ühiskonnas olulisi muutusi algatada ja teoks teha,“ tõdeb mõttekoja juht.

Konverentsil arutletakse, kuidas avalikku sektorit arendada ja juhtida, et Eesti ja eeskuju edaspidigi ühes lauses hästi koos kõlaksid. Selleks pakutakse uuenduslikke mõtteid ja lahendusi ning arutletakse, kuidas neid rakendada juhtimiskultuuri, -tehnoloogiate ja -süsteemide arendamiseks.

Avaliku teenistuse juhtimiskonverents “Uuendusmeelne riik” toimub 19. ja 20. novembril Pärnus ja seda korraldavad koostöös Rahandusministeeriumiga mõttekeskus Praxis ja Corpore. Konverents on rahastatud Euroopa Sotsiaalfondist ja Rahandusministeeriumi eelarvest programmi „Keskne koolitus 2012-2013“ raames.