Zrinka Laido

Tervis
Analüütik

Zrinka on Praxise terviseprogrammi analüütik ja Viini meditsiiniülikooli doktorant. Ta liitus Praxisega 2021. aastal. Tal on 20-aastane kogemus rahvatervise ja teadusuuringute valdkonnas, sealhulgas riiklikes rahvaterviseasutustes (Horvaatia riiklik rahvatervise instituut), valitsusvälistes teadusasutustes (Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut) ja akadeemias (Viini Meditsiiniülikool). Praxisesse tuli ta Viini meditsiiniülikoolist, kus töötas teadurina. Juba oma karjääri alguses keskendus ta oma uurimistöös haavatavate rühmade (noorte) haiguste arengu riskitegurite väljaselgitamisele ning tegi ettepanekuid haiguste ennetamiseks kogukonna tasandil.

Alates 2008. aastast on Zrinka tegelenud enim vaimse tervise, suitsiidikäitumise epidemioloogia, vaimse tervise edendamise, enesetappude ennetamise ning terrorismi ja meedia enesetappude ja terrorismi kajastuse mõjuga vaimsele tervisele.

Zrinkal on kogemusi randomiseeritud kontrollitud uuringutes, ristlõikeuuringutes ja nii kvantitatiivsete kui ka kvalitatiivsete andmete analüüsimises. Lisaks kuulus Zrinka uurimisrühma, milles testiti terrorirünnakute meediakajastuse vastavust massitulistamiste kajastamise soovitustele. Tema hiljutised ülesanded hõlmasid meediaaruannete sisuanalüüsi, analüüsi kodeerimissüsteemi arendamist, aga ka seda, kuidas Covid-19 on mõjutanud elanikkonna vaimset tervist.

Zrinka on lõpetanud Zagrebi ülikooli meditsiinikooli. Temast sai pärast 3-aastast residentuuri, mis hõlmas põhjalikku koolitust epidemioloogiliseks tööks nakkushaiguste, mittenakkuslike haiguste, toitumise, toiduohutuse, vaimse tervise ja tervise edendamise valdkonnas epidemoloog. Täna mäletab ta endiselt oma toonase mentori, nakkushaiguste epidemioloogia spetsialisti sõnu, kes ütles, et epideemiate aeg on veel ees (see oli 20 aastat enne COVID-19 pandeemiat!). Alates 2015. aastast tudeerib Zrinka Viini meditsiiniülikooli doktoriõppes rakendusmeditsiini erialal. Tema doktoritöö teema on „Enesetappude epidemioloogia aspektid“.

Zrinka valdab vabalt horvaadi keelt (see on tema emakeel), aga ka inglise, saksa, eesti ja itaalia keelt, samuti on tal algteadmised vene keeles.