Aitasime Päästeameti töökoormust ühtlasemalt jaotada, innustades inimesi aruandeid varem esitama

Tuleohutuse tagamiseks peavad teatud hoonete valdajad igal aastal üle vaatama, kas seal tuleohutusnõudeid täidetakse. Enesekontrolli tulemusi peavad nad jagama ka Päästeametiga. Kuigi aruandeid saab esitada kolme kuu jooksul, jõuab lõviosa aruannetest Päästeametini esitamistähtajale vahetult eelnevatel päevadel. See tähendab aga Päästeameti inspektoritele ja andmebaasidele ülekoormust, mida oleks võimalik vältida, kui aruanded ühtlasemalt laekuksid.

Tõendasime juhuslikustatud kontrolluuringu abil, et Praxise Poliitikalaboril õnnestus aruande esitamisi keskmiselt kolme päeva võrra varasemaks tuua. Saatsime e-kirja neile, kel aruanne veel esitama oli. Ühele grupile saatsime meeldetuletuskirja, mis ka aastal 2017 kasutuses oli. Teisele grupile saatsime uuendatud kirja. Selles kirjas kutsusime lugejaid üles aruandeid varem esitama selgitades, et nii saavad nad selle ülesande varem tehtud ja ka vastus Päästeametilt saabub varem.