Mitmed Päästeameti hooned on 2017. aastast riigikaitselised. Selle auväärse staatusega kaasnes kohustus registreerida kõik majja sisenevad ja väljuvad inimesed ja nii pidid Päästeameti töötajad oma harjumusi muutma. Kui varem juhtus sageli, et grupis liikudes registreeris end ja avas ukse vaid esimene inimene, siis nüüd oli tarvis, et kõik isikliku kaardiga enda sisenemisest ja väljumisest ukse juures elektroonselt märku annaksid.
Uue korra kehtima hakkamisest oli möödunud üle poole aasta, kuid töötajate käitumine ei muutunud. Koos Päästeametiga selgitasime välja, miks see nii oli. See teadmine aitas meil luua kaasahaarav e-kiri, mis tõstis Päästeameti töötajate teadlikkust ning läbi lõbusate meeldetuletuste aidata neil ka meeles pidada, et igal sisenemisel ja väljumisel on oluline endast märku anda. Meie töö tulemusena hindasid Päästeameti töötajad, et inimesed on probleemi teadvustanud ja on hakanud kujunema uus sotsiaalne norm: inimesed piiksutavad ka gruppides.