Vähendasime Päästeameti töökoormust innustades rohkem inimesi e-keskkonda kasutama

Taust
Tuleohutuse tagamiseks peavad teatud hoonete valdajad igal aastal üle vaatama, kuidas tuleohutusnõudeid täidetakse. Enesekontrolli tulemusi peavad nad jagama ka Päästeametiga. Aruandlus toob Päästeametile igal aastal tuhandeid aruandeid.
Kui aruanne saadetakse e-maili või posti teel, tähendab see Päästeameti jaoks lisatööd: kiri ja vormil olev info tuleb andmebaasi käsitsi sisestada Lisaks on aruannetes aeg-ajalt vigu, mille parandamiseks tuleb esitada täpsustusi. See kõik on ajakulukas.
Päästeametil on aruannete esitamiseks olemas ka hoopis mugavam e-keskkond. Täidetud aruanded salvestuvad seal kohe andmebaasi ja mitmed pisivead selguvad tänu valideerimisprotsessile juba esitamise käigus. Nii säästab see nii Päästeameti kui ka aruande esitaja aega.

Mis me tegime?
Praxise Poliitikalaboril õnnestus tuleohutusaruannete e-keskkonda „kolimise“ protsessi kiirendada. Saatsime e-kirja kõigile neile, kes eelmisel aastal oma aruande e-kirja teel saatsid. Ühele grupile saatsime meeldetuletuse, mis ka eelneval aastal kasutuses oli. Teisele grupile, aga, saatsime käitumisteadusel põhineva uuendatud kirja, mis pakkus tuge neile, kes uue keskkonna kasutamisele võttu peljata võisid.

Uus meeldetuletus peaaegu kahekordistas nende inimeste hulka, kes otsustasid sel aastal e-keskkonda proovida (16% vs 30%). Arvestades, et e-keskkonnast e-maili saatmise juurde pöördumine on erandlik, on see muutus tõenäoliselt püsiv.

Loe lisaks ka siit