Õigusliku analüüsi eesmärgiks on kirjeldada, kuidas on Eesti tööõiguses üle võetud ELi osaajaga töö direktiiv ning tähtajalise töö direktiiv ning kuidas muutunud regulatsioon on mõjutanud töösuhte osapoolte käitumist.