Visiidi programm koostati lähtudes Mongoolia vajadustest ja huvist, kohtumised toimusid Sotsiaalministeeriumi, Eesti Haigekassa, Tartu Ülikooli polikliiniku ja peremeditsiini õppetooli ning suuremate haiglate ja perearstikeskuste esindajatega. Soomes kohtuti peremeditsiini ekspertide, kohalike omavalitsuste ja perearstikeskuste esindajatega. Olulisteks teemadeks olid perearstisüsteemi väljaarendamine, arstide erialane õpe ja koolitus, era ja riiklike perearsti praksiste õiguslikud aspektid, peremeditsiiniarsti teenused, rahastamine, e-tervise võimalused,  rahvatervis jm.

Koostööpartneriks oli Soomes National Institute for Health and Welfare (THL).