7. – 10. detsembrini korraldab  Praxis õppevisiidi Mongoolia Vabariigi poliitikutele ja tervishoiuspetsialistidele Eesti haiglareformi põhialuste ja elluviimisega seotud kogemuste vahendamiseks.

Praxise juhataja Ain Aaviksoo sõnul tuli initsiatiiv Eesti kogemusega tutvumiseks mongolite endi poolt Maailmapanga vahendusel. Õppevisiidi eesmärgiks on tutvustada Eesti haiglareformi planeerimise ja elluviimise kogemusi alates 1993. aastast. 8-liikmelise delegatsiooni koosseisus osalevad visiidil parlamendiliikmed, tervishoiu aseminister, presidendi nõunik ja mitmed riigi tervishoiuspetsialistid.

Visiidi programm on koostatud lähtudes Mongoolia vajadustest ja huvist viia läbi olulised muutused riiklikus tervishoiupoliitikas vastaval Maailmapanga ja Maailma Terviseorganisatsiooni soovitustele. 4 päeva jooksul antakse Mongoolia esindajatele ülevaade Eesti tervishoiupoliitikast, seadusandlusest ja tervishoiusüsteemi ülesehitusest ning läbiviidud tervisereformidest, ravikindlustussüsteemist ning tervishoiutöötajate arendamisest.

Koolituse käigus tutvustavad edukas haiglareformis oma rolli Sotsiaalministeerium, Haigekassa praegused ja endised juhid ning perearstid. Visiidi käigus külastatakse Põhja-Eesti Regionaalhaiglat, Ida-Viru Keskhaiglat ja Meditiim OÜ Nõmme perearstikeskust ning kohtutakse Riigikogu saadikutega.

“Tegemist on järjekordse tunnustusega Eesti saavutustele tervishoiu ümberkorraldamisel üheks efektiivsemaks ja kaasaegsetel põhimõtetel toimivaks süsteemiks,” ütles Ain Aaviksoo.

Tervishoiureformide kogemuste vahetamine ida suunal on kujunemas oluliseks Eesti ekspordiartikliks. Varasemail aastail on erinevate rahvusvaheliste organisatsioonide vahendusel Eesti tervishoiusektori arengutega käinud tutvumas Usbeki (oktoober 2003), Aserbaidžaani (november 2003, september 2006), Bosnia-Hertsegoviina (juuni 2005), Makedoonia (juuli 2006), Armeenia (oktoober 2006), Kosovo (september 2008), Moldova (oktoober 2008) ning Kõrgõzstani (september 2009) tervishoiujuhid.

Niisugused visiidid loovad täiendavaid eeldusi kõigile Eesti ettevõtetele ja organisatsioonidele omakorda tegevuseks välisriikides. Muuhulgas hindavad väliskülalised Eesti tervishoiureformide ja -poliitika kohta läbi viidud analüüse ning tulemuste hindamisi, mille alusel on võimalik välja tuua toimunud muudatuste tugevaid ja nõrku külgi.

Täiendav informatsioon:
Agris Koppel, õppevisiidi programmijuht (5118017)
Ain Aaviksoo, Praxise juhatuse esimees (5174049)