Peamisteks teemadeks olid ravikindlustussüsteemi väljaarendamine, ravikindlustuse õiguslikud aspektid, ravikindlustuse rahastamine, tervishoiuteenuste planeerimine, tervishoiuteenuse osutamise lepingute sõlmimine ja täitmise jälgimine ning hinnakujundus. Lisaks sellele tutvustas Poliitikauuringute Keskus Praxis Eesti edusamme e-tervise arendamisel. Koostöös Karolinska Instituudi eksperdi dr Lennart Bogg’iga koostasid delegatsiooni liikmed visiidi lõpus kokkuvõtte Eesti ravikindlustussüsteemi kasulikest aspektidest ravikindlustussüsteemi arendamisel Hiina Rahvavabariigi maapiirkondade ja vähekindlustatud elanikkonnale.