31. maist 4. juunini tutvustab poliitikauuringute keskus Praxis Hiina tervishoiuministeeriumi ja provintside terviseosakondade ametnikele Eesti ravikindlustussüsteemi ja ravikindlustuse korraldust.

Visiidi põhiraskust kannab haigekassa, kuid oma ravikindlustusega seotud tegevusi tutvustavad ka sotsiaalministeeriumi, Tartu Ülikooli Kliinikumi ja Nõmme Perearstikeskuse esindajad.

Peamisteks teemadeks on ravikindlustussüsteemi väljaarendamine, ravikindlustuse õiguslikud aspektid, ravikindlustuse rahastamine, tervishoiuteenuste planeerimine, tervishoiuteenuse osutamise lepingute sõlmimine ja täitmise jälgimine ning hinnakujundus. Samuti tutvustab Praxis Eesti edusamme e-tervise arendamisel.

Koostöös Rootsi Karolinska Instituudi eksperdi dr Lennart Boggiga koostavad delegatsiooni liikmed visidi lõpus kokkuvõtte Eesti ravikindlustussüsteemi kasulikest aspektidest ravikindlustussüsteemi arendamisel Hiina maapiirkondade ja vähekindlustatud elanikkonnale.

Kuueliikmelise delegatsiooni visiidi korraldab Praxis Hiina valitsuse ja tervishoiuministeeriumi, maailmapanga ning Suurbritannia rahvusvahelise arengu osakonna toetusel.

See on järjekorras seitsmes Praxise korraldatud õppereis Eesti tervishoiusüsteemi kohta. Äsja lõppes kahenädalane esmatasandi arstiabiga seotud Mongoolia delegatsiooni visiit Eestisse ja Soome.

Praxis on seadunud eesmärgiks tutvustada paremaid riigivalitsemise praktikaid ja õnnestunud reforme, aga ka õppetunde, mida teistel oleks võimalik vältida.

Allikas: Hiinlased õpivad Eestis ravikindlustuse korraldust, Äripäev