Visiidi programm koostati lähtudes Vietnami vajadustest ja huvist. Olulisteks teemadeks olid ravikindlustussüsteemi väljaarendamine, peremeditsiin ja haiglareform ning praegune teenuste osutamine. Samuti tutvustati osalejatele Eesti e-tervise arenguid ja võimalusi. Ettekanded ja arutelud viidi läbi Eesti ekspertide poolt, kes olid järgmiste organisatsioonide esindajateks: Poliitikauuringute Keskus Praxis, Sotsiaalministeerium, Eesti Haigekassa, Tartu Linnavalitsus, Tartu Ülikool, Koigi Perearstikeskus, Põhja-Eesti Regionaalhaigla.