17. – 28.mai 2010 toimub õppereis peremeditsiini korraldamise ja õpetamise teemal Eestis ja Soomes, kus osalevad Mongoolia tervishoiuministeeriumi, kohalike omavalitsuste ning peremeditsiini eriala esindajad.

Õppereisi eesmärgiks on tutvustada, kuidas Eestis arendati välja võrdlemisi lühikese perioodi jooksul efektiivne peremeditsiini sektor ning kuidas toimib kõrgeltarenenud lääne demokraatia ja keeruka tervishoiusüsteemiga Soome peremeditsiin. Samuti pööratakse suurt tähelepanu perearstide ja pereõdede koolituse korraldamisele kahes riigis.

Visiidi programm on koostatud lähtudes Mongoolia vajadustest ja huvist, kohtumised toimuvad Sotsiaalministeeriumi, Eesti Haigekassa, Tartu Ülikooli polikliiniku ja peremeditsiini õppetooli ning perearstikeskuste esindajatega. Olulisteks teemadeks on perearstisüsteemi väljaarendamine, arstide erialane õpe ja koolitus, era ja riiklike perearsti praksiste õiguslikud aspektid, peremeditsiini teenused, rahastamine, e-tervise võimalused,  rahvatervis jm.

Kaheksaliikmeline Mongoolia delegatsioon viibib Eestis juba teist korda, eelmise aasta detsembris oli õppereisi teemaks tervishoiu rahastamine ning tookordne delegatsioon jäi visiidiga rahule. See on juba kuues Praxise korraldatud õppereis Eesti tervishoiusüsteemi kohta, veel on tutvustatud pensionisüsteemi ja üldist valitsemise korraldust. Juuni alguses on oodata Hiina delegatsiooni tervishoiu rahastamise korraldusega tutvuma.

Praxis on seadnud eesmärgiks tutvustada Eesti paremaid riigivalitsemise praktikaid ja õnnestunud reforme, aga ka õppetunde, mida teistel riikidel oleks võimalik vältida.