Kuigi naisi on kõrghariduse omandanute seas meestest rohkem, on meessoost lõpetanute hulgas tulumaksu maksjaid rohkem kui naiste seas. Kas kõrgharidus ikkagi tagab tööhõive, ametialase positsiooni ja kõrge palga?

lopetanud_katkestanud

Kõrghariduse tasemel katkestanuid on kogu vaadeldaval perioodil olnud vähem kui lõpetanuid. Siiski on kasvanud nii lõpetanute kui ka katkestanute osakaal. Katkestanuid on lõpetanutest rohkem loodus- ja täppisteaduste, põllumajanduse ning tehnika, tootmise ja ehituse õppevaldkondades, kuid seda mitte igal õppeaastal. Kõige vähem on õpinguid katkestanud tervise ja heaolu valdkonna üliõpilased ning üleüldiselt on lõpetanute seas rohkem naisi kui mehi.

“Erialaste tulevikuvalikute tegemisel tuleb kindlasti arvestada ka oodatavat tööjõu nõudluse ja pakkumise vahekorda vastava haridusastme ja õppevaldkonna ettevalmistusega töötajate seas tööturul.” – Liis Kraut

Uuring jõudis järeldusele, et õpingute lõpetamine on kasulik. Pärast lõpetamist kasvab töötasult tulumaksu maksnute osakaal hüppeliselt. Katkestanute puhul sellist järsku muutust ei ilmne. Juba lõpetamise aastal on kõrghariduse lõpetanutel paremad võimalused tööd leida kui Eesti keskmisel sama vanusegrupi noorel.