Projekti eesmärgiks oli välja arendada meetod Eesti kutse- ja kõrghariduse strateegiliste erialade väljavalmiseks. Uuring vaatles esiteks aastatel 1995-2004 Soome, Sloveenia, Ungari, Iirimaa ja Hollandi kõrgharidussüsteemi vastuvõtustatistikat ja selle seoseid nende riikide üldise majandusarenguga. Vaadeldes teiste riikide vastuvõtustatistikat erinevate erialade ning hariduse liikide lõikes, analüüsiti, kuidas ühes või teises valdkonnas õpilaste vastuvõtu arvud kujunesid.