Soovime kujundada Gruusia avaliku sektori arusaamu kaasamise vajalikkusest selle rakendamisest oma igapäevatöös. Korraldame riigiametnikele koolitusi, mille eesmärk on kolmanda sektori vajaduste ja ettepanekute riikliku toetamise süsteemi väljatöötamine ja juurutamine, võimalusel kaasamise hea tava loomine.