Praxise eestvedamisel ja välisministeeriumi toel viibivad Eesti kodanikuühiskonna eksperdid sel nädalal Gruusias, et jagada kogemusi ja teadmisi kaasamisest ning riigi- ja vabasektori koostööst.

 Arengukoostöö raames koolitatakse Gruusia ametnikke nii ministeeriumitest kui ka parlamendi komisjonidest. Tegu on jätkuprojektiga, kus eelmisel aastal suunati tegevused just vabaühendustele, nende huvikaitse oskuste arendamiseks, siis nüüd toetatakse avaliku sektori inimesi.

„Soovime kujundada Gruusia avaliku sektori arusaamu kaasamise vajalikkusest ja selle rakendamisest oma igapäevatöös. Korraldame riigiametnikele koolitusi, et jagada oma kogemust anda teadmisi ja oskusi, et korraldada dialoogi vabaühenduste ja laiema avalikkusega. Anname soovitusi kaasamise reeglite ja hea tava loomiseks,“ selgitab üks arengukoostöö projekti eestvedajaid Hille Hinsberg.

„Oleme juba kokku puutunud edumeelsete juhtivametnikega, kel on endal ka vabaühenduses töötamise kogemus. Samas kohaliku Avatud Ühiskonna Fondi sõnul on ministeeriumide avatuse ja dialoogioskuse tase väga erinev,“ selgitab Hinsberg olukorda Gruusias.

„Õnneks on kohaliku Riigikantselei algatusel tegemisel poliitikakujundamise juhised, milles on oma koht mõju hindamisel ja avalike konsultatsioonide korraldamisel,“ märgib Hinsberg. Ta aga lisab, et mõjukate vabaühenduste inimesed ei teadnud varem sellisest juhisest midagi.

Ühendused on algatanud koostöömemorandum parlamendi ja vabaühenduste vahel ning käivitunud on Kodanikuühiskonna kontseptsiooni koostamine. „Uudised on seega positiivsed ja meil on heameel, et saame pisutki Gruusia kodanikuühiskonna arengule kaasa aidata,“ tõdeb Hinsberg.

„Kõiki neid värskeid algatusi saame oma koolituste käigus  toetada, avada tausta ja selgitada eesmärke – mida vabaühenduste ja riigi koostöö annab ja kuidas tuleb selles mõlema poole ootustega arvestada,“ ütles ekspert.

Projekt on seotud Eesti Gruusia maastrateegiaga aastateks 2012-2015, mille üks eesmärke on demokraatlike riigistruktuuride ja -süsteemide tugevdamine, keskendudes teadmiste ja kogemuste vahetamisele valitsuste vahel ning toetades riigi funktsioonide edasist arengut.

Arengukoostööd rahastab Eesti Välisministeerium. Tegevusi viib ellu mõttekeskus Praxis koostöös kohaliku partneriga – European Initiative of Liberal Academy Tbilisi, mis koordineerib 140 Gruusia Ida-Partnerluse platvormi aktiivset liiget üle Gruusia.