Ingliskeelne metoodikajuhis
Metoodikajuhis sisaldab hindamise teoreetilisi alus-põhimõtteid, praktilisi juhiseid hindamise läbiviimiseks ja näidiskaasust Eestis tehtud hindamise tulemusest. Juhis on universaalselt kasutatav avalike e-teenuste hindamisel, aitab seada eesmärke ja valida meetodeid.

Mõjuhindamise koolitus Gruusia hindamismeeskonnale
Koolitusel andsid Praxise hindajad edasi oma kogemuse Eestis läbi viidud 15 avaliku e-teenuse hindamisest. Eksperdid Katrin Pihor ja Anne Jürgenson avasid hindamise põhimõtteid ja selgitasid erinevaid meetodeid.

Hindamise tulemuste lõpparuanne gruusia ja inglise keeles
Annab ülevaate viie e-teenuse tulemuslikkusest, sisaldab järeldusi ja soovitusi e-teenuse edasiseks arendamiseks, eesmärkide seadmiseks ja tulemuste hindamiseks.

mõjuhindamise käsiraamat