Digitaalne suhtlus võib toimuda valitsuse ja kodanike, valitsuse ja ettevõtete, valitsuse ja töötajate ning valitsuse ja valitsusasutuste vahel. E-valitsemise eesmärk on e-demokraatia saavutamine, kus IKT mängib demokraatia edendamisel olulist rolli võimaldades kõikidel kodanikel poliitilistes protsessides võrdsetel alustel osaleda.

E-valitsemise arengute rakendamise ja hindamise soodustamiseks on Gruusia valitsus loonud 2010. aastal Andmevahetusasutuse. Gruusia on seadnud e-valitsemise oma prioriteetide hulka ning rakendanud mitmeid projekte, mis valitsuse hinnangul on saavutanud edu. Siiski on antud töö esmakordne, kus teadmistepõhiselt  hinnati viie Gruusia avaliku e-teenuse kasulikkust ja mõju.

Analüüsiti järgnevaid e-teenuseid: