Projekti eesmärgiks oli analüüsida tegureid, mis peegeldavad Eesti erinevate täiskasvanukoolitust pakkuvate haridusasutuste kvaliteeti. Uuring tugines peamiselt olemasolevale kvalifikatsioonisüsteemile.