Projekti eesmärk on analüüsida erinevate Euroopa riikide avaliku sektori organisatsioonide majandus- ja finantskriisi järgset restruktureerimist. Projekti raames teostatakse avaliku sektori organisatsioonide restruktureerimisest võrdlevanalüüs 12-ne erineva Euroopa liikmesriigi juhtumi põhjal. Juhtumiuuringute fookuses on näited, kuidas avaliku sektori organisatsioonid võivad kasutada alternatiive kohustuslikele vallandamistele; nagu näiteks töötajate ümberpaigutamise skeemid, erinevat tüüpi töökohad või töökohtade jagamised, väiksema töökoormusega pensionile jäämise või varajasele pensionile jäämise skeemid ja muud innovatiivsed praktikad.

Juhtumiuuringu teostamiseks kasutatakse kahte meetodit: dokumentatsioonianalüüsi ja avatud poolstruktureeritud intervjuusid asjasse puutuvate huvirühmadega. Praxis teostab ühe juhtumiuuringu avaliku sektori organisatsiooni restruktureerimisest Eesti näitel.

Projekti koordineerib Oxford Research AB Rootsist ja projekti tellijaks on Eurofound. Projekti lõpparuanne valmib 2014. aasta septembris.