Uuringu eesmärk on läbi põhjaliku IKT ja telekommunikatsiooni sektori kaardistamise parandada teadmisi sellest, kuidas tehnoloogilised ja struktuursed muutused on muutnud IKT ja telekommunikatsiooni sektori määratlust/piire ning mõjutanud töötingimusi ja töösuhteid. Lisaks käsitletakse uuringus probleeme, mis on olulised Euroopa sotsiaalse dialoogi arendamiseks. Uuring ei piirdu üksnes IKT ja telekommunikatsiooni sektori kaardistamisega, vaid kirjeldab ka tulevikutrende ja annab soovitusi poliitikavalikute tegemiseks EL tasandil. Uuringu tulemused on sisendiks Eurofoundi IKT ja telekommunikatsiooni sektori esinduslikkuse uuringule (Eurofound Representativeness study for the ICT and telecommunicatioins sector).