Käesoleva projekti peamiseks eesmärgiks oli anda ülevaade RAK mõjuindikaatorite saavutusmäärade väljaselgitamiseks sobilikust metoodikast ning mõjuindikaatorite senistest saavutustest.

„Käesolevat projekti võib käsitleda kui teatud mõttes pilootprojektina, mille raames töötati välja metoodika ja testiti seda struktuurifondide projektide peal.“ – Merit Tatar

Mõjuindikaatoritena on RAKs määratletud:

  • Loodud ja säilitatud töökohad 12 kuud peale projekti lõppu (1., 2., 3. prioriteet).
  • Struktuurifondide toetusel loodud ja 18 kuud hiljem tegutsevad uued ettevõtted (2. ja 3. prioriteet).
  • Inimeste osakaal kõigi kasusaanute seas, kelle arvates toetatud füüsilise infrastruktuuri projektid olid tõstnud nende kodukoha atraktiivsust ettevõtluse ja elukeskkonnana (4. prioriteet).

Prioriteet 1

prioriteet1

Et RAKis on prioriteet 1 raames seatud eesmärgiks 2000 loodud ja säilitatud töökohta, siis võib uuringu koostamise ajaks saavutatud tulemust 1439 töökohta pidada igati korralikuks tulemuseks.

Prioriteet 2

prioriteet2

Tervikuna on RAKis eesmärgiks seatud 5640-st töökohast loodud veidi enam kui 10% ehk 585 töökohta.

Prioriteet 3 

prioriteet3

Käesoleva uuringu tulemuste baasilt võib eeldada, et RAKis määratletud saavutusmäär – 1170 – ületatakse pärast kõikide projektide hindamist olulisel määral. Juba 777 projekti hindamise tulemusena on selgunud määr üle 70% oodatust.

Prioriteet 4

prioriteet4