Käesoleval EL struktuurifondide finantseerimisperioodil (2007-2013) kasutavad uued liikmesriigid välisvahendeid enneolematus mahus, vastavate plaanide elluviimisega kaasneb aga mitmeid ohte (kas suudetakse rahad ära kasutada, kas on piisavalt palju häid projekte, kas programmide elluviimine on tõhus jne).

Kodanikuühiskonna võimekus olla kaasatud ja avaldada struktuurivahendite rakendamisega seotud valitsusasutuste tegevuse kohta arvamust on lühiajaliste kogemuste tõttu aga tagasihoidlik. Valitsusvälised organisatsioonid saavad protsessis kaasa rääkida vaid juhul, kui suudavad oma argumente heal tasemel uuringutega põhjendada. Seda takistab aga välisvahendite haldamisega seotud reeglistiku keerukus ja protsesside läbipaistmatus.

Käesoleva projekti eesmärgiks on ülaltoodud probleemide leevendamine aidates tõsta valitsusväliste organisatsioonide võimekust osaleda avalikus diskussioonis, hinnata tegevuste tõhusust ja mõjusid ning koguda värskeid andmeid struktuurivahendite rakendamise mõjude kohta. Täpsemat informatsiooni leiab projekti kohta aadressil http://www.civicwatch.eu.

Projekti juhib Slovakkia uurimisinstituut (Slovak Governance Institute). Partneriteks on lisaks Eestile Läti (Providus), Leedu (Transparency International), Tšehhi (Europeum) ja Ungari (CPS – CEU) organisatsioonid.