Termin „loova hävitusprotsessi juhtimine” (Creative Destruction Management, CDM) pärineb Schumpeter’i majandusliku raamistiku käsitlusest. See tähendab, et üleminek uutele tehnoloogilis-majanduslikule paradigmale, milleks hetkel on IKT ja „uus majandus”, mõjub vana majanduse tööstusharude paratamatult laastavalt, sh nende tööhõivele, rahastamisvõimalustele ning struktuuridele. Mõiste CDM taga on tõdemus, et selliste muutuste kontekstis on riigi ülesandeks väljakutseteks valmistuda ning integreerida protsessi ohvrid uude paradigmasse või kanda nende eest muul moel hoolt.

Käesoleva projekti raames analüüsitakse uue majanduslik-tehnoloogilise paradigma tekkimisega kaasnevaid probleeme EL kandidaatriikides. Eesmärgiks on hinnata olukorda Kesk- ja Ida-Euroopa riikides ning teha põhjalikule analüüsile tuginedes poliitikakujundajatele soovitusi võimalike meetmete kasutuselevõtu osas.

Projekti on kaasatud laialdaselt tunnustatud rahvusvahelised eksperdid ning kohalikud eksperdid riikidest, mida uuring käsitleb.

Projekti meeskond:

  • Prof. dr. Jürgen G. Backhaus, Avaliku sektori rahastamise õppetool, Erfurt’i ülikool, Saksamaa;
  • Prof. dr. Leonardo Burlamaqui, Innovatsiooni ja konkurentsi õppetool, Candido Mendes’ ülikool, Brasiilia;
  • Prof. dr. Wolfgang Drechsler, Avaliku halduse õppetool, Tartu Ülikool, PRAXISe Nõukogu liige;
  • Dr. Ha-Joon Chang, asedirektor arenguökonoomika alal, Cambridge Ülikool, UK;
  • Prof. Dr. Jan Kregel, rahvusvahelise finantseerimise alane ekspert, UNCTAD, New York, USA; poliitökonoomika professor, Bologna Ülikool, Itaalia;
  • Dr. Erik S. Reinert, Sihtasutuse The Other Canon juhataja, Oslo, Norra;
  • Tarmo Kalvet, PRAXISe Innovatsiooniprogrammi direktor;
  • Prof. Dr. Rainer Kattel, TTÜ professor; PRAXISe Innovatsiooniprogrammi vanemanalüütik.

Projekti konsultandid:

  • Prof. Dr. Peter B. Evans, majandusliku sotsioloogia professor ja sotsioloogia teaduskonna dekaan, Kalifornia Ülikool, Berkeley, USA.
  • Prof. Alfredo Novoa, Lima Ülikooli esindaja Peruus; Peruu Vabariigi suursaadik Saksamaal.