Projekti eesmärk on teha ülevaade vanusepõhise juhtimise ning elukestva karjäärinõustamise kohta Eestis ning asjakohane juhtumianalüüs ühes Eesti ettevõttes. Projekti esimene osa hõlmab ülevaadet sellest, mida peetakse vanusepõhiseks juhtimiseks Eestis, milline on Eesti karjäärinõustamise süsteem ning mis osa mängib nõustamine vanusepõhise juhtimise praktikates. Projekti teine faas hõlmab ühte hea praktika juhtumianalüüsi ettevõttes, kus lähtutakse vanusepõhise juhtimise printsiipidest.