Projekti eesmärgiks on IKT klastri arengu soodustamine Eestis, mis omakorda hõlbustaks Eesti ettevõtete ja IKT uurimislaborite igapäevast rahvusvahelist koostööd. Moodustatakse virtuaalne teaduse tippkeskus info- ja kommunikatsioonitehnoloogia teemadega seotud uurimis- ja arendustegevuse teostamiseks, mis hakkab toimima eelkõige kui kompetentsi platvorm kriitilise massi moodustamiseks sektoris ning tegeleb tipptasemel rahvuslike ja rahvusvaheliste uurimisprojektidega.

Projekti koordineerib Tallinna Tehnikaülikooli Küberneetika Instituut. Sihtasutus Archimedes ja PRAXIS vastutavad koos innovatsioonipoliitikat käsitleva alaosa eest (WP7: Reinforcing coherence with scientific and technological innovation policies). Muu hulgas analüüsitakse olukorda IKT-alases tööstuses ja inimressurssi IKT valdkonnas.

Teisteks kaasatud organisatsioonideks on Tallinna Tehnikaülikool (TTÜ): arvutitehnika instituut, arvutiteaduse instituut, tootmistehnika õppetool (Prof. Raimund Ubar, Prof. Jüri Vain, Prof. Jüri Papstel); Tartu Ülikool: arvutuslingvistika uurimisrühm, arvutiteaduse instituut (Prof. Haldur Õim, Dr. Varmo Vene); Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus (Dr. Indrek Reimand); Ericsson Eesti (Raul Roos); Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL): Laboratoire de Gestion et Procédés de Production (Dr. Jean-Marie Furbringer); Teknillinen Korkeakoulu (HUT): akustiikan ja äänenkäsittelytekniikan laboratorio (Prof. Matti Karjalainen); Cybernetica AS (Prof. Ahto Buldas).

Projekt eVikings II on projekti eViikingid (IST-2000-26453, 200-2002) jätkuprojekt. Loe projekti kohta pikemalt: eVikings II: Virtuaalse IKT teaduste tippkeskuse loomine Eestis (2003 – 2005).

Projekti raames viidi muu hulgas läbi konverents: Business Opportunities and Economic Development in Estonia 2010+: The Role of Information and Communication Technologies, Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, 18. veebruar 2005.