Kodanike ja poliitikakujundate dialoogi projekti käigus loodi Praxise mõttehommik, mis on poliitikakujundajatele ja kodanikuühendustele suunatud poliitikaseminaride sari, mille eesmärgiks on innustada avalikku arutelu enam argumentidele tuginevaks kujunemist. Praxise mõttehommiku üritustesarja raames toimuvad seminarid käsitlevad erinevaid poliitikavaldkondi, mis on valitud vastavalt valdkondades tehtavatele Praxise analüüsidele, Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammis ning ühiskonnas aktuaalsetele teemadele.

Praxise mõttehommikutel tutvustatakse värskelt valminud ning veel avaldamata poliitikaanalüüse, olulisemaid järeldusi ning soovitusi poliitikate arendamiseks. Seejärel toimub seotud teemal modereeritud diskussioon valdkondlike ekspertide, kodanikuühiskonna organisatsioonide ja poliitikakujundajate osalusel. Iga mõttehommiku kohta valmib ka kokkuvõte arutelu peamistest tulemustest.

Mõttehommikute teemad on jälgitavad ka blogikeskkonnas

Kuna sisukat arutelu on silmast-silma massiüritusena keeruline pidada, siis on Praxise mõttehommikute seminaride osalejate arv piiratud. Et aga kõik valdkonnas tegutsevad ja teemast huvitatud inimesed ning organisatsioonid saaksid erinevate poliitikavaldkondades ees seisvate  valikute teemal kaasa mõelda ja arvamust avaldada, toetab Praxise mõttehommikute üritusi blogikeskkond mottehommik.praxis.ee. Blogi võimaldab diskussiooni mõttehommiku teemadel pidada interaktiivselt, laiemas ringis ning nii enne kui pärast seminari.

Mõttehommiku blogist leiate:

  • Ettekannete, sõnavõttude ja diskussioonide videod
  • Diskussiooni kokkuvõtte nii moderaatoritelt kui osalenute tagasisidelehtedelt
  • Lingid poliitikaanalüüsi tekstile ning seotud allikatele
  • Praxise analüütikute mõtted mõttehommikutel käsitletavatel teemadel, nii varasemast ajast kui edaspidi
  • kõige olulisem: Võimaluse kirja panna ka oma arvamus ning diskuteerida teiste samas poliitikavaldkonnas tegutsevate osapooltega.

Vaata ka

Praxise mõttehommik