Uuringu eesmärk on analüüsida väikeste ja keskmiste ettevõtete praegust olukorda Euroopas seoses olemasoleva EL seadusandluse ja selle riikliku rakendamisega vastavusse viimisega seotud kuludega ning hinnata individuaalsetele ettevõtetele langeva regulatiivse koormusega vastavusse viimise kogumõju väikestele ja keskmistele ettevõtetele spetsiifilistes majandussektorites. See projekt erineb teistest, kuna selle keskmes on mitte ainult ühe, vaid mitmete erinevate seadusandluse osade koosmõju väikeettevõtetele.  Uuring katab nii “horisontaalset” seadusandlust, mis mõjutab kõiki EL ettevõtteid kui ka “vertikaalset” sektori-spetsiifilist seadusandlust. Uuringu fookuses on viis erinevat sektorit ja üheksa EL liikmesriiki.