Praxis osaleb rahvusvahelises uuringus, mille tulemused on sisendiks Euroopa Komisjoni (DG Enterprise and Industry) uuringule „LEAD – e-Leadership Skills: for Small and Medium Sized Enterprises (SMEs)“. Uuringu eesmärk on arendada välja sihipärased tegevused start-up’idele ja kiiresti kasvavatele VKEdele, et parandada ja edendada ettevõtjate, juhtide ja edasijõudnud tasemel IKT kasutajate e-eestvedamise oskusi ning kvalifikatsiooni, mis muudaks nad rahvusvaheliselt tunnustatuks. Uuring viiakse läbi 28 EL liikmesriigis ja uuringu tulemusena kaardistatakse ära hetkel käimasolevad ja tulevikus planeeritavad poliitilised ja muude huvigruppide algatused e-eestvedamise oskuste ja digitaalse ettevõtluse arendamiseks ja edendamiseks, mis on suunatud ettevõtjatele, start-up’idele ja VKEdele.